Tilbake
9755 Vår Energi

Weatherford Norge AS

Background photo
Organisasjonsnummer
955516850
Kontaktperson leverandør
Kjell Ravdal
Bestiller av sikringsplomber Nr. 1
Marianne Leknes
Bestiller av sikringsplomber Nr. 2
Solveig Bråthen
E-post leverandør
alf.risberg@eu.weatherford.com
Telefon leveradør
+47 9921 5330
Adresse
Stokkamyrveien 17
Poststed
4313 Sandnes 

Utsteder
Vår Energi
Kontaktperson utsteder
Ingrid Marie Hellevik
E-post utsteder
jann.idar.johansen@varenergi.no
Telefon utsteder
+47 9429 2834
Avtalenummer
9755
Gjeldende avtaledato
01.03.2023