Tilbake
0013118 Equinor

Vestbase Kristiansund

Background photo
Organisasjonsnummer
871061092
Kontaktperson leverandør
Jostein Oddmund Dyrseth
Bestiller av sikringsplomber Nr. 1
Bestiller av sikringsplomber Nr. 2
E-post leverandør
Telefon leveradør
+47 454 05 075
Adresse
jostein.dyrseth@norseagroup.com
Poststed
 

Utsteder
Equinor
Kontaktperson utsteder
Tor Greger Hansen
E-post utsteder
togh@equinor.com
Telefon utsteder
+47 97143913
Avtalenummer
0013118
Gjeldende avtaledato
13.04.2024