Tilbake
9753 AkerBP

Transocean Norge AS

Background photo
Organisasjonsnummer
Kontaktperson leverandør
Morten Frafjord
Bestiller av sikringsplomber Nr. 1
Morten Frafjord /+47 995 66 432
Bestiller av sikringsplomber Nr. 2
Viktor Kornienko/-Viktor.Kornienko@deepwater.com/-+47 94 25 60 89
E-post leverandør
Morten.Frafjord@deepwater.com
Telefon leveradør
+47 94 25 60 89
Adresse
Poststed
 

Utsteder
AkerBP
Kontaktperson utsteder
Leif Rune Frafjord
E-post utsteder
leif.rune.frafjord@akerbp.com
Telefon utsteder
+4794133034
Avtalenummer
9753
Gjeldende avtaledato
14.06.2022