Tilbake
AkerBP

Sumitumo

Background photo
Organisasjonsnummer
980729923
Kontaktperson leverandør
Haakon Haaland
Bestiller av sikringsplomber Nr. 1
Bestiller av sikringsplomber Nr. 2
E-post leverandør
Telefon leveradør
Adresse
Poststed
 

Utsteder
AkerBP
Kontaktperson utsteder
Leif Rune Frafjord
E-post utsteder
leif.rune.frafjord@akerbp.com
Telefon utsteder
Avtalenummer
Gjeldende avtaledato
20.07.2022