Tilbake
9750 OKEA

Aviation Fueling Services Norway AS (Kvernberget Kristiansund)

Background photo
Organisasjonsnummer
914807077
Kontaktperson leverandør
Bjørnar B. Hansen
Bestiller av sikringsplomber Nr. 1
Bjørnar Betten Hansen
Bestiller av sikringsplomber Nr. 2
Steinar Ingebrigtsen
E-post leverandør
Ksu@flybs.no
Telefon leveradør
+47 90766849
Adresse
Kvernberget
Poststed
6517 kristiansund 

Utsteder
OKEA
Kontaktperson utsteder
E-post utsteder
Telefon utsteder
Avtalenummer
9750
Gjeldende avtaledato
29.07.2020