Tilbake
9747 AkerBP

Schlumberger Norge AS

Background photo
Organisasjonsnummer
968 360 302
Kontaktperson leverandør
Espen Olsen
Bestiller av sikringsplomber Nr. 1
Bestiller av sikringsplomber Nr. 2
E-post leverandør
eolsen8@slb.com
Telefon leveradør
Adresse
Hamrasletta 15
Poststed
4056 Tananger 

Utsteder
AkerBP
Kontaktperson utsteder
Aksel Nesse
E-post utsteder
aksel.nesse@akerbp.com
Telefon utsteder
+47 480 03 149
Avtalenummer
9747
Gjeldende avtaledato
18.12.2021