Tilbake
14495 Neptune Energy

Saga Fjordbase AS

Background photo
Organisasjonsnummer
981425820
Kontaktperson leverandør
Christian Nordgreen Olsen
Bestiller av sikringsplomber Nr. 1
Christian N. Olsen
Bestiller av sikringsplomber Nr. 2
Espen Eilertsen
E-post leverandør
Christian.olsen@incgruppen.no
Telefon leveradør
+47 95756883
Adresse
Botnaneset Bygg 76
Poststed
6900 Florø 

Utsteder
Neptune Energy
Kontaktperson utsteder
Stig Sandal
E-post utsteder
Stig.Sandal@no-epi.engie.com
Telefon utsteder
47 46892291
Avtalenummer
14495
Gjeldende avtaledato
17.12.2023