Tilbake
9744 AkerBP

Roxar Flow Measurement AS

Background photo
Organisasjonsnummer
978 658 679
Kontaktperson leverandør
Einar Jacobsen
Bestiller av sikringsplomber Nr. 1
Einar Jacobsen
Bestiller av sikringsplomber Nr. 2
E-post leverandør
Telefon leveradør
51 81 88 00
Adresse
Gamle Forusveien 17
Poststed
4031 STAVANGER 

Utsteder
AkerBP
Kontaktperson utsteder
Leif Rune Frafjord
E-post utsteder
Leif.Rune.Frafjord@akerbp.com
Telefon utsteder
+4794133034
Avtalenummer
9744
Gjeldende avtaledato
01.04.2022