Tilbake
9743 ConocoPhillips

Pentagon Freight Services AS

Background photo
Organisasjonsnummer
997329910
Kontaktperson leverandør
Magnus Hodnefjell/magnus.hodnefjell@pentagonfreight.com
Bestiller av sikringsplomber Nr. 1
Thore Larsen/ thore.larsen@pentagonfreight.com/ +4746317286
Bestiller av sikringsplomber Nr. 2
Rune Laupsa Tangen/ rune.tangen@pentagonfreight.com +4791992120
E-post leverandør
benlar@rowancompanies.com
Telefon leveradør
+47 47601254
Adresse
Risavika Havnering 321
Poststed
4056 Tananger 

Utsteder
ConocoPhillips
Kontaktperson utsteder
Thor-Inge Lindgren
E-post utsteder
lindgti@conocophillips.com
Telefon utsteder
95742972
Avtalenummer
9743
Gjeldende avtaledato
14.11.2021