Tilbake
9742 AkerBP

Read Well Services

Background photo
Organisasjonsnummer
995 607 700
Kontaktperson leverandør
Stuart Douglas Berry
Bestiller av sikringsplomber Nr. 1
Bestiller av sikringsplomber Nr. 2
E-post leverandør
stuart.berry@readcasedhole.com
Telefon leveradør
90113679
Adresse
Hammaren 9A
Poststed
4056 TANANGER 

Utsteder
AkerBP
Kontaktperson utsteder
Leif Rune Frafjord
E-post utsteder
Leif.rune.frafjord@akerbp.com
Telefon utsteder
+47 94133034
Avtalenummer
9742
Gjeldende avtaledato
01.01.0001