Tilbake
1102020 Vår Energi

Polarbase

Background photo
Organisasjonsnummer
913 688 899
Kontaktperson leverandør
John Kåre Grøsnes
Bestiller av sikringsplomber Nr. 1
Ole Jacob Pedersen
Bestiller av sikringsplomber Nr. 2
Kurt Paulsen/Jon Arne Hansen
E-post leverandør
Telefon leveradør
78 42 17 00
Adresse
Havneveien 50,
Poststed
9610 Rypefjord 

Utsteder
Vår Energi
Kontaktperson utsteder
Ingrid Marie Hellevik
E-post utsteder
ingrid.marie.hellevik@varenergi.no
Telefon utsteder
+47 95 44 00 97
Avtalenummer
1102020
Gjeldende avtaledato
12.12.2022