Tilbake
9758 A/S Norske Shell

Ørland Transport

Background photo
Organisasjonsnummer
977053781
Kontaktperson leverandør
Kjell Haugland
Bestiller av sikringsplomber Nr. 1
Bestiller av sikringsplomber Nr. 2
E-post leverandør
kh@orland.as
Telefon leveradør
+47 911 35 300
Adresse
Stokkamyrveien 12
Poststed
4313 Sandnes 

Utsteder
A/S Norske Shell
Kontaktperson utsteder
Wenche Rognskaug
E-post utsteder
wenche.rognskaug@shell.com
Telefon utsteder
+47 71 56 41 61
Avtalenummer
9758
Gjeldende avtaledato
19.06.2016