Tilbake
9739 Vår Energi

Oceaneering AS

Background photo
Organisasjonsnummer
932 925 753
Kontaktperson leverandør
Tom A Brathetland
Bestiller av sikringsplomber Nr. 1
Arne Seglem
Bestiller av sikringsplomber Nr. 2
Pål Faltinsen
E-post leverandør
Telefon leveradør
Adresse
Vestre Svanholmen 24
Poststed
4313 Sandnes 

Utsteder
Vår Energi
Kontaktperson utsteder
Ingrid Marie Hellevik
E-post utsteder
Telefon utsteder
Avtalenummer
9739
Gjeldende avtaledato
16.03.2024