Tilbake
14721 Aker BP

Norwegian Oilfield Supply

Background photo
Organisasjonsnummer
989 439 154
Kontaktperson leverandør
Ivar Hognestad
Bestiller av sikringsplomber Nr. 1
Bestiller av sikringsplomber Nr. 2
E-post leverandør
Telefon leveradør
Adresse
Forusbeen 210
Poststed
 

Utsteder
Aker BP
Kontaktperson utsteder
Asbjørn Hide
E-post utsteder
Telefon utsteder
Avtalenummer
14721
Gjeldende avtaledato
10.06.2023