Tilbake
9737 Spirit Energy

Seadrill

Background photo
Organisasjonsnummer
Kontaktperson leverandør
Roger Knursen
Bestiller av sikringsplomber Nr. 1
Roger Knutsen
Bestiller av sikringsplomber Nr. 2
Arve Pyntervold
E-post leverandør
roger.knutsen@seadrill.com
Telefon leveradør
+47 51 30 94 91/+47 91539556
Adresse
Poststed
Finnestadsgeilen 8  4001 Stavanger

Utsteder
Spirit Energy
Kontaktperson utsteder
Morten Torgersen
E-post utsteder
Morten.Torgersen@spirit-energy@com
Telefon utsteder
Avtalenummer
9737
Gjeldende avtaledato
16.04.2020