Tilbake
261120 ConocoPhillips

Norsea Stavanger

Dusavik og Tananger
Background photo
Organisasjonsnummer
982259290
Kontaktperson leverandør
Pål Thorstensen
Bestiller av sikringsplomber Nr. 1
Tor Jarle Ramsland +47 992 78 134/ tor.jarle.ramsland@norseagroup.com
Bestiller av sikringsplomber Nr. 2
Eirik Meling +47 478 51 339 Eirik.Meling@norseagroup.com
E-post leverandør
Pal.thorstensen@norseagroup.com
Telefon leveradør
+47 400 04 321
Adresse
Notberget 25
Poststed
4029 Stavanger 

Utsteder
ConocoPhillips
Kontaktperson utsteder
Thor-Inge Lindgren
E-post utsteder
thoringe.lindgren@ConocoPhillips.com
Telefon utsteder
95742972
Avtalenummer
261120
Gjeldende avtaledato
26.11.2023