Tilbake
Neptune

TechnipFMC Ågotnes

Background photo
Organisasjonsnummer
986051678
Kontaktperson leverandør
Magne Øyvind Grimen
Bestiller av sikringsplomber Nr. 1
Andreas Buch
Bestiller av sikringsplomber Nr. 2
Christ-Ove Nilsen
E-post leverandør
Magneoyvind.grimen@technipfmc.com
Telefon leveradør
4748896803
Adresse
Bleivassvegen 24, 5363 Ågotnes
Poststed
5363 Ågotnes 

Utsteder
Neptune
Kontaktperson utsteder
Stig Sandal
E-post utsteder
stig.sandal@neptuneenergy.com
Telefon utsteder
47 46892291
Avtalenummer
Gjeldende avtaledato
17.12.2023