Tilbake
9732 Equinor

Mollier AS

Background photo
Organisasjonsnummer
980364186
Kontaktperson leverandør
Morten Pettersen
Bestiller av sikringsplomber Nr. 1
Bestiller av sikringsplomber Nr. 2
E-post leverandør
morten.pettersen@hvac.no
Telefon leveradør
+47 51962600
Adresse
Forusbeen 210
Poststed
4313 Sandnes 

Utsteder
Equinor
Kontaktperson utsteder
TGH
E-post utsteder
tgh@equinor.com
Telefon utsteder
0047 97143713
Avtalenummer
9732
Gjeldende avtaledato
01.04.2020