Tilbake
9852 ConocoPhillips

Modex

Background photo
Organisasjonsnummer
985 566 461
Kontaktperson leverandør
Jens Petter Broch
Bestiller av sikringsplomber Nr. 1
Erik Pettersen
Bestiller av sikringsplomber Nr. 2
Lisa Hognestad
E-post leverandør
jbr@modexenergy.com
Telefon leveradør
91386556
Adresse
Joavegen 40
Poststed
Sola 

Utsteder
ConocoPhillips
Kontaktperson utsteder
Thor-Inge Lindgren
E-post utsteder
ThorInge.Lindgren@conocophillips.com
Telefon utsteder
95742972
Avtalenummer
9852
Gjeldende avtaledato
26.11.2023