Tilbake
9730 ConocoPhillips

Logitrans

Background photo
Organisasjonsnummer
884048842
Kontaktperson leverandør
Pål Kjernes
Bestiller av sikringsplomber Nr. 1
Pål Kjernes
Bestiller av sikringsplomber Nr. 2
Chatrine Ogna
E-post leverandør
pk@logitrans.no
Telefon leveradør
90602905
Adresse
Energiveien 7
Poststed
4056 Tananger 

Utsteder
ConocoPhillips
Kontaktperson utsteder
Thor-Inge Lindgren
E-post utsteder
lindgti@conocophillips.com
Telefon utsteder
95742972
Avtalenummer
9730
Gjeldende avtaledato
01.02.2023