Tilbake
9729 ConocoPhillips

Liquid Handling AS

Background photo
Organisasjonsnummer
890 384 102
Kontaktperson leverandør
Harald Jåthun
Bestiller av sikringsplomber Nr. 1
Bestiller av sikringsplomber Nr. 2
E-post leverandør
lager@liha.no
Telefon leveradør
995 36 999
Adresse
Forusbeen 10
Poststed
4031 Forus 

Utsteder
ConocoPhillips
Kontaktperson utsteder
Thor-Inge Lindgren
E-post utsteder
Lindgti@conocophillips.com
Telefon utsteder
+47 95742972
Avtalenummer
9729
Gjeldende avtaledato
23.10.2016