Tilbake
9728 AkerBp

Linjebygg Offshore

Background photo
Organisasjonsnummer
929768396
Kontaktperson leverandør
Per Christian Øverland
Bestiller av sikringsplomber Nr. 1
Per Christian Øverland
Bestiller av sikringsplomber Nr. 2
E-post leverandør
Telefon leveradør
Adresse
Postboks 2602
Poststed
6405 Molde 

Utsteder
AkerBp
Kontaktperson utsteder
Leif Rune Frafjord
E-post utsteder
Telefon utsteder
Avtalenummer
9728
Gjeldende avtaledato
15.01.2023