Tilbake
9723 GDF SUEZ E&P Norge AS

IKM Gruppen AS

Background photo
Organisasjonsnummer
988788228
Kontaktperson leverandør
Svein Løvås
Bestiller av sikringsplomber Nr. 1
Bestiller av sikringsplomber Nr. 2
E-post leverandør
Svein.Lovas@ikm.no
Telefon leveradør
0047 91357608
Adresse
Poststed
 

Utsteder
GDF SUEZ E&P Norge AS
Kontaktperson utsteder
Stig Sandal
E-post utsteder
stig.sandal@gdfsuezep.no
Telefon utsteder
0047 46892291
Avtalenummer
9723
Gjeldende avtaledato
01.06.2020