Tilbake
9721 AkerBP

Helgeland Industrier AS

Background photo
Organisasjonsnummer
Kontaktperson leverandør
Sven Thure Øberg
Bestiller av sikringsplomber Nr. 1
Bestiller av sikringsplomber Nr. 2
E-post leverandør
Telefon leveradør
Adresse
Ytterøra 9
Poststed
8651 MOSJØEN 

Utsteder
AkerBP
Kontaktperson utsteder
Aksel Nesse
E-post utsteder
aksel.nesse@akerbp.com
Telefon utsteder
52014495
Avtalenummer
9721
Gjeldende avtaledato
01.10.2020