Tilbake
9706 A/S Norske Shell

Consult Supply AS

Background photo
Organisasjonsnummer
956427592
Kontaktperson leverandør
Evind Rosnes
Bestiller av sikringsplomber Nr. 1
Bestiller av sikringsplomber Nr. 2
E-post leverandør
eivind@consult-supply.no
Telefon leveradør
+47 90 27 88 83
Adresse
P.O. Box 15
Poststed
4098 Tananger 

Utsteder
A/S Norske Shell
Kontaktperson utsteder
Wenche Rognskaug
E-post utsteder
wenche.rognskaug@shell.com
Telefon utsteder
+47 71 56 41 61
Avtalenummer
9706
Gjeldende avtaledato
21.06.2016