Tilbake
9703 AkerBP

Bilfinger Industrier AS

Background photo
Organisasjonsnummer
932066351
Kontaktperson leverandør
Dag Bekkelund
Bestiller av sikringsplomber Nr. 1
Bestiller av sikringsplomber Nr. 2
E-post leverandør
dbe@bis-industrier.no
Telefon leveradør
92296035
Adresse
Kanalarmen 8
Poststed
4033 Stavanger 

Utsteder
AkerBP
Kontaktperson utsteder
Aksel Nesse
E-post utsteder
aksel.nesse@akerbp.com
Telefon utsteder
52014495
Avtalenummer
9703
Gjeldende avtaledato
01.10.2020