Tilbake
9702 ConocoPhillips

Beerenberg

Background photo
Organisasjonsnummer
926 146 459
Kontaktperson leverandør
Leif Helge Eriksen
Bestiller av sikringsplomber Nr. 1
Bestiller av sikringsplomber Nr. 2
E-post leverandør
leif.helge.eriksen@beerenberg.com
Telefon leveradør
Adresse
Kokstaddalen 33
Poststed
5257 Kokkstad 

Utsteder
ConocoPhillips
Kontaktperson utsteder
Thor-Inge Lindgren
E-post utsteder
lindgti@conocophillips.com
Telefon utsteder
95742972
Avtalenummer
9702
Gjeldende avtaledato
24.10.2016