Tilbake
9700 Equinor

Baker Oil Tools

Background photo
Organisasjonsnummer
US841302886
Kontaktperson leverandør
Allan McDill
Bestiller av sikringsplomber Nr. 1
Bestiller av sikringsplomber Nr. 2
E-post leverandør
alan.mcdill@bakerhuges.com
Telefon leveradør
+1 713-466 1322
Adresse
Poststed
 

Utsteder
Equinor
Kontaktperson utsteder
TGH
E-post utsteder
togh@equinor.com
Telefon utsteder
004797143913
Avtalenummer
9700
Gjeldende avtaledato
01.05.2019