Tilbake
9699 Equinor

Baker Hughes Norge AS

Background photo
Organisasjonsnummer
980353273
Kontaktperson leverandør
Christoffer Rygh
Bestiller av sikringsplomber Nr. 1
Ruben Sørnes
Bestiller av sikringsplomber Nr. 2
Per Kristian Søiland
E-post leverandør
Christoffer.Rygh@bakerhughes.com
Telefon leveradør
Office: +47 51717905 Cell: +47 91892905
Adresse
Ekofiskveien 1
Poststed
4056 Tananger 

Utsteder
Equinor
Kontaktperson utsteder
TGH
E-post utsteder
togh@equinor.com
Telefon utsteder
0047 97143913
Avtalenummer
9699
Gjeldende avtaledato
01.12.2021