ASCO Hammerfest

Background photo
Organisasjonsnummer
971154667
Kontaktperson leverandør
Tom Eirik Jacobsen
Bestiller av sikringsplomber Nr. 1
Tom Eirik Jakobsen
Bestiller av sikringsplomber Nr. 2
Bjørn Tore Brataas
E-post leverandør
Telefon leveradør
Adresse
Poststed
 

Utsteder
Kontaktperson utsteder
Leif Rune Frafjord
E-post utsteder
leif.rune.frafjord@akerbp.com
Telefon utsteder
Avtalenummer
Gjeldende avtaledato
30.11.2021