Tilbake
1052020 Equinor/  Avtalen sagt opp av leverandør 7 Januar 2020

Archer Norge

Background photo
Organisasjonsnummer
991 478 450
Kontaktperson leverandør
May-Linn Kringlebotten
Bestiller av sikringsplomber Nr. 1
Trond Roy Helleren
Bestiller av sikringsplomber Nr. 2
Finn Gjesdal
E-post leverandør
Telefon leveradør
55 11 48 00
Adresse
Sandsliåsen 59,
Poststed
5254 Sandsli 

Utsteder
Equinor/  Avtalen sagt opp av leverandør 7 Januar 2020
Kontaktperson utsteder
Tor Greger Hansen
E-post utsteder
togh@equinor.com
Telefon utsteder
+47 97143913
Avtalenummer
1052020
Gjeldende avtaledato
12.01.2020