Tilbake
9697 Equinor

Archer Oiltools AS

Background photo
Organisasjonsnummer
968145843
Kontaktperson leverandør
Trond Roy Helleren
Bestiller av sikringsplomber Nr. 1
Trond Roy Helleren
Bestiller av sikringsplomber Nr. 2
May-Linn Kringlebotten
E-post leverandør
trond.roy.helleren@archerwell.com
Telefon leveradør
+ 47 90595327
Adresse
Sandnesveien 358
Poststed
4312 Sandnes 

Utsteder
Equinor
Kontaktperson utsteder
TGH
E-post utsteder
togh@statoil.com
Telefon utsteder
0047 97143913
Avtalenummer
9697
Gjeldende avtaledato
01.04.2020