Tilbake
ConocoPhillips

ALTUS Intervention AS

Background photo
Organisasjonsnummer
829 046 652
Kontaktperson leverandør
Sigurd Goa
Bestiller av sikringsplomber Nr. 1
Kjetil Drag
Bestiller av sikringsplomber Nr. 2
Sigurd Goa
E-post leverandør
Kjetil.drag@altusintervention.com
Telefon leveradør
982 96 617
Adresse
Lagervegen 30
Poststed
4033 Stavanger  Postboks 281 Forus 4066 Stavanger

Utsteder
ConocoPhillips
Kontaktperson utsteder
Thor-Inge Lindgren
E-post utsteder
thoringe.lindgren@conocophillips.com
Telefon utsteder
95742972
Avtalenummer
Gjeldende avtaledato
17.12.2022