Tilbake
9691 ConocoPhillips

Aibel (Utgått)

Background photo
Organisasjonsnummer
984 735 227
Kontaktperson leverandør
Sigurd Emil Wåge
Bestiller av sikringsplomber Nr. 1
Bestiller av sikringsplomber Nr. 2
E-post leverandør
Sigurd.Emil.Wage@aibel.com
Telefon leveradør
97789081
Adresse
Jens Risøensgt. 72
Poststed
5504 Haugesund 

Utsteder
ConocoPhillips
Kontaktperson utsteder
Thor-Inge Lindgren
E-post utsteder
lindgti@conocophillips.com
Telefon utsteder
95742972
Avtalenummer
9691
Gjeldende avtaledato
31.12.2019