Aggreko

Background photo
Organisasjonsnummer
923 545 921
Kontaktperson leverandør
Bestiller av sikringsplomber Nr. 1
Bestiller av sikringsplomber Nr. 2
E-post leverandør
Telefon leveradør
Adresse
Sørlandsveien 318
Poststed
4379 Egersund 

Utsteder
Kontaktperson utsteder
Thor-Inge Lindgren Trenger ikke lenger avtale Utgår.
E-post utsteder
lindgti@conocophillips.com
Telefon utsteder
95742972
Avtalenummer
9690
Gjeldende avtaledato
22.10.2017