Drift

Rapporter

Her finner du ulike rapporter som er relevant for Norsk olje og gass' drift-arbeid.
Background photo

Anbefaling om hvordan HMS-regelverket for havvind bør utvikles

Sorte svaner

Prosjekt NORSOK-analyse

PLOFAM report

MISOF report

Deepwater Horizon - Lessons learned and follow up

HSS3

FPSO operability survey

Eksempelrapport om kompetanse- og erfaringsoverføring

Main RISP Report (download to find appendices)
    RispEx-decision support for explosion load design

Rig intake framework - A framework for improved collaboration and sharing during rig intake and start-up phase