Drift

Rapporter

Her finner du ulike rapporter som er relevant for Norsk olje og gass' drift-arbeid.
Background photo

Sorte svaner

Prosjekt NORSOK-analyse

PLOFAM report

MISOF report

Deepwater Horizon - Lessons learned and follow up

HSS3

FPSO operability survey

Eksempelrapport om kompetanse- og erfaringsoverføring

Main RISP Report (download to find appendices)
    RispEx-decision support for explosion load design