Operasjonsmanual for offshore servicefartøy på norsk sokkel

Formålet med disse retningslinjene er å gi besetningen om bord på offshore service fartøyer som opererer på norsk sokkel informasjon knyttet til de funksjoner fartøyene skal utføre.
Background photo

Disse retningslinjene må ses i sammenheng med GOMO-retningslinjene, og utfyller samt presiserer disse.

Gå til siden for Operasjonsmanual.