Sjekkliste for utarbeidelse av brodokument ved samordning av beredskap

Background photo

Det er utarbeidet en Sjekkliste for utarbeidelse av brodokumenter ved samordning av beredskap. Dokumentet har ikke status som en Norsk olje og gass retningslinje. Dokumentet er en sjekkliste som kan benyttes som et hjelpemiddel ved samordning av beredskap.


Dokumenter


Sjekkliste for utarbeidelse av brodokumenter ved samordning av beredskap.pdf