Sikkert arbeid med og nær radioaktive kontrollkilder

Background photo

Denne håndboken er utviklet på oppdrag fra Norsk olje og gass. Formålet med heftet
er å bidra til at arbeid med eller nær radioaktive kontrollkilder i oljeindustrien foregår
på forsvarlig vis i full overensstemmelse med gjeldende regelverk, Norsk olje og gass´
retningslinjer og operatørenes prosedyrer.


Dokumenter


Håndbok kontrollkilder 2015.pdf