ISPS Code

Background photo

Dokumentene på denne siden er for bruk av innretninger og fartøyer på norsk sokkel, i forbindelse med at ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security code) er tatt i bruk i internasjonal skipsfart og havner.

ISPS regulerer fartøyer/skipstransport og havner, men ikke innretninger offshore.

Formålet med ISPS-koden er å sikre at fartøyene ikke blir eksponert for last som kan representere en trussel mot fartøy, last, havn eller mottakere av last/containere.

For at et ISPS-sertifisert fartøy skal kunne laste og losse mot en installasjon på norsk sokkel som ikke er sertifisert, er det i samarbeid mellom Norsk olje og gass (Norsk olje og gass) og Norges Rederiforbund (NR) utarbeidet tre dokumenter:


Dokumenter


Guidance on use of ISPS declaration of security on the NCS.pdf

NCS Declaration of Security.pdf

NCS ISPS Bridging Document.pdf