Helidekkmanual

Background photo

Publisert første gang mai 2002.

Helidekkmanualen er revidert pr. 01.09.2016, og er nå en del av Norsk olje og gass retningslinje 074. Trykk her for å gå til siden.
(NB! Finnes ikke i trykt utgave)

Denne håndboken beskriver prosedyrer og retningslinjer for helikopterdekkpersonell (helidekkmannskap), på petroleumsinnretninger på kontinentalsokkelen.

Håndboken er det dokument som helidekkmannskap skal forholde seg til med mindre situasjonen krever avvik p.g.a. sikkerhetsmessige forhold.

Håndboken er utarbeidet som et samarbeidsprosjekt mellom Norsk olje og gass og helikopteroperatørene CHC Norway AS og Bristow Norway AS.

Kontaktperson for dette arbeidet er Erling Munthe-Dahl, Aviation advisor, Statoil ASA, e-mail ermd@statoil.com, telefon +47 911 00 532