Håndbok for bruk av ridebelte

Background photo

Formålet med arbeidet er å standardisere bruk og operasjon av ridebelte på norsk sokkel for etablering av beste praksis.

Oppmerksomheten har vært rettet mot formelle krav, opplæring, kommunikasjon, begrensninger, signalgiving etc.


Dokumenter


Håndbok Bruk av ridebelte - norsk - 18.05.2016.docx