Arbeid sikkert med LRA

Background photo

Dette faktaheftet er utviklet på oppdrag fra Norsk olje og gass med formål om å sikre at arbeid hvor personell kan komme i kontakt med naturlig forekommende raidoaktivt materiale (NORM) i oljeindustrien, foregår på forsvarlig vis i full overenstemmelse med gjeldende regelverk og retningslinjer.


Dokumenter


Håndbok arbeid med LRA.pdf