Arbeid i kaldt klima

Background photo

Eksponering for kalde omgivelser kan være en betydelig utfordring for et menneskes komfort, for mulighetene til å utføre arbeidsoppdrag på en sikker og effektiv måte og i de mest ekstreme tilfellene, også for overlevelse.
Denne publikasjonen gir praktisk informasjon om arbeid i kaldt klima.


Dokumenter


Arbeid i kaldt klima-justert-web.pdf