Rapport - Anbefaling om hvordan HMS-regelverket for havvind bør utvikles

Background photo

Rapporten «Anbefaling om hvordan HMS-regelverket for havvind bør utvikles», er utarbeidet av Norsk olje og gass for å gi et innspill til myndighetenes arbeid med HMS-regelverk for havvind. Rapporten gir en oversikt oversikt over hvordan helse- arbeidsmiljø- og sikkerhetsregelverket (HMS-regelverket) for vindkraft er innrettet på land i Norge og for havvind i Danmark og Storbritannia.


Dokumenter


Rapport - Anbefaling om hvordan HMS-regelverket for havvind bør utvikles.pdf