Drift

Håndbøker og beste praksis

Her kan du finne en oversikt over håndbøker og beste praksis-dokumenter.
Background photo

Recommended practice for establishing and working in the red zone on the drill floor

Anbefalt praksis for etablering av og arbeid i rød sone på boredekk

Håndbok for sikker håndtering av kabelutstyr

Håndbok for bruk av ridebelte 

Handbook for use of manrider

Håndbok i ergonomi 

Sikkert arbeid med og nær radioaktive kontrollkilder

Håndbok i prosessikkerhet for forebygging av HC-lekkasjer - Rev. 2

Handbook process safety for HC leak prevention - Rev. 2

Håndbok i ventilteknikk

Handbook valve technology

Håndbok fittings og small bore systemer

Handbook fittings and small bore systems 

Anbefalt praksis for isolering ved arbeid på hydrokarbonførende utstyr

Håndbok flensearbeid

Handbook flange work

SUT-håndbok

Håndbok i ikke-ioniserende stårling

Håndbok - Flyttbare innretninger i samtykkeprosessen

Handbook for application for concent for well operations

Handbook for safe handling of wireline equipment 03.04.2019

Recommended practice for well integrity strategy - Out of zone injection

Recommended practice for change of internal leak rate acceptance criteria

Recommended practice for qualification of new technology and barrier elements for use in PA


Dokumenter

Introduction to permanent plug and abandonment

Introduction to well integrity