Feltmanualene for bøyelasterne på norsk sokkel

Formålet med disse dokumentene er å gi besetningen ombord på bøyelasterne som opererer på norsk sokkel informasjon om krav og relevante detaljer for lasting fra offshorebøyer eller installasjoner operert av de ulike operatørselskapene på sokkelen.
Background photo

Equinor

WR 2585 - Lasting av råolje til havs – Direkte lasting (DL) (versjon 2.05)

WR 2588 - Lasting av råolje til havs – Tandem (versjon 6.05)

WR 2589 - Lasting av råolje til havs – Offshore Loading System (OLS) (versjon. 3.04)