Drift

Workshop – Påseplikt risikoutsatte grupper 2012

11.12.12, Norsk olje og gass' lokaler, Sandnes
Background photo

Norsk Olje og Gass Fagnettverket for helse og arbeidsmiljø inviterte til en workshop for å diskutere praksis og erfaringer med operatørens påseansvar med hensyn til risikoutsatte grupper.

Hensikten for workshopen var å fremme beste praksis. Workshopen ble innledet av representanter fra Ptil, operatørselskaper og leverandørindustrien.

Presentasjoner fra workshopen finner under dokumenter.


Dokumenter


Program for seminaret

Erfaringer og satsninger framover. v/ Sigve Knudsen, Ptil

Norsk og Olje og Gass’ syn på påseplikten v/ Øystein Joranger, Norsk olje og gass

Innlegg fra entreprenørselskap v/ Dag Bekkelund, BIS industrier

Innlegg fra Statoil om tilsynspraksis v/ Knut Jørgen Arntzen, Statoil