Drift

Seminar støy i petroleumsindustrien - Status 2019

01.10.19, Clarion Hotel Air, Sola
Background photo

Norsk olje og gass inviterer til åpent seminar om oppfølging og status for støy i petroleumsindustrien, 2019

Tid: Tirsdag 01.10.19, kl. 08.00-16.30
Sted: Clarion Air Hotel, Sola

Presentasjoner

Verdien av god hørsel
(Georg Træland)
Viktigste resultater og konklusjoner
(Aud Nistov)
Helseskadelig støy - Dette er Ptils risikobilde anno 2019
(Sigvart Zachariassen)
Hørselsundersøkelse av ISO-operatører offshore og onshore
(Ranveig Jøsendal)
Blir ny teknologi tatt i bruk for å bedre HMS?
(Cecilie Sjåland)
Slagentangen, planlegging for minimalisering av støyeksponering ved vedlikeholdsarbeider
(Svein Hugo Ruud)
Forbedringstiltak i bygging og opphugging av installasjoner
(Eirill Hatlevik)
Dynamiske støykart - Ny teknologi for kontinuerlig måling av støy
(Ellen Katrine Jensen)
Støymåling i en digital verden
(Ken Milne)
QuietPro - Erfaringer fra bruk av intelligent hørselvern 
(Kristin Gellein)
Praktiske tips/bruk av EU PPE regelverk og EN standarder for hørselvern 
(Hanne Damsgård)
Felles, åpen støy og vibrasjonsdatabase 
(Tønnes Ognedal)
Hvordan unngå HAVS? Hvordan få informasjonen fram til sluttbrukerne? 
(Siv Merete Vervik Stousland)
Lavfrekvent støy - En undervurdert helserisiko 
(Halvor Erikstein)
Pilotprosjekt for reduksjon av lavfrekvent støy i shakerrom 
(Anders Aardal)