Drift

Seminar støy i petroleumsindustrien - Status 2019

1. oktober 2019, Clarion Hotel Air, Sola
Background photo

Norsk olje og gass inviterer til åpent seminar om oppfølging og status for støy i petroleumsindustrien, 2019


Tid: Tirsdag 1. oktober 2019 kl. 08.00-16.30

Sted: Clarion Air Hotel, Sola

Målgruppe: Ledere, risikoeiere, fageksperter, vernetjeneste og andre interesserte innen petroleumsvirksomheten

Velkommen til et seminar om støy i petroleumsindustrien, basert på trepartssamarbeidet i Sikkerhetsforum.

Seminaret er en oppfølging av anbefalinger fra Engen-utvalget og den etterfølgende Stortingsmelding 12 (2017-18) om Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsindustrien.

Der ble det blant annet anbefalt at det må arbeides videre med å utvikle god kunnskap og dokumentasjon om arbeidsmiljørisiko i petroleumsvirksomheten, herunder å arbeide for bedre kartlegging av eksponeringsbildet og risiko relatert til støy.

Utgangspunktet er forbedringsprosjektet «HØR - Støy i petroleumsindustrien» som ble ferdigstilt i 2013/14.

Informasjon fra dette prosjektet og noe nyere informasjon, samt seminar om arbeidsmiljøteknologi i 2016 og gjeldende retningslinjer finner du her

Seminaret er åpent og uten deltakeravgift.

Se programmet her

Meld deg på her