Drift

Kurs i arbeidmedisin 2011

02. - 03.05.11, Os
Background photo

Dokumenter


1 1 Kurs arbeidsmedisin Intro til oljevirksomheten.pdf

1 2 Helsekravforskrift kurs.pdf

1 3 Regelverk og organisering i næringen.pptx

1 4 Trepartssamarbeidet i olja Roy Erling Furre SAFE .pdf

1 5 Ali Tirna LO Kjemisk eksponering i arbeidsmiljøet.pdf

1 6 Veileder til helsekravforskrift highlights mai11.pdf

1 8 Helseovervåkning Erik Dahl-Hansen.pdf

2 1 ARBEIDSPROSESSENE TIL HAVS – UTFORDRINGER FOR ARBEIDSMEDISINEREN .ppt

2 3 Eksponeringsutfordringer knyttet til prosess og vedlikehold .ppt

2 4 Oljeergonomi.pdf

2 5 Eksponering knyttet til ISO-leverandører .pdf

2 6 Landanlegg og arbeidshelse, Bjørn Steinar Hauge.pdf

3 2 En utblåsning sett fra innsiden .pdf